> XVIII Sesja

XVIII Sesja

Uchwały z XVIII Sesji z dnia 30 marca 2012r.

Uchwała Nr XVIII/84/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wróblew do realizacji projektu "Praca czyni mistrza" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XVIII/85/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przekazania skarg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/85/12

Uchwała Nr XVIII/86/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Smardzew

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/86/12

Uchwała Nr XVIII/87/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wróblew

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/87/12

Uchwała Nr XVIII/88/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia na obszarze Gminy Wróblew taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/88/12

Uchwała Nr XVIII/89/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Wróblew

Uchwała Nr XVIII/90/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XVIII/91/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie za 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/91/12

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2012-04-12 09:44:44 | Data modyfikacji: 2012-04-20 14:38:04.
Data wprowadzenia: 2012-04-12 09:44:44
Data modyfikacji: 2012-04-20 14:38:04
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl