> XVII Sesja

XVII Sesja

Uchwały z XVII Sesji z dnia 24 lutego 2012r.

Uchwała Nr XVII/77/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/77/12

Załącznik Nr 2 do Uchwały XVII/77/12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/77/12

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/77/12

Uchwała Nr XVII/78/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2013.

Uchwała Nr XVII/79/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących zasób gminny.

Uchwała Nr XVII/80/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/80/12

Uchwała Nr XVII/81/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wróblew na 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/81/12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/81/12

Uchwała Nr XVII/82/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie oceny smodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie

Załączniki do Uchwały Nr XVII/82/12

Uchwała Nr XVII/83/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie rocznego planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2012-03-01 14:50:06 | Data modyfikacji: 2012-03-02 10:44:55.
Data wprowadzenia: 2012-03-01 14:50:06
Data modyfikacji: 2012-03-02 10:44:55
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl