> XV Sesja

XV Sesja

Uchwały z XV Sesji z dnia 20 grudnia 2011r.

Uchwała Nr XV/66/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2012-2020

Załączniki do Uchwały Nr XV/66/11

Uchwała Nr XV/67/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wróblew na 2012 rok wraz z załącznikami

Uchwała Nr XV/68/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wraz z załącznikami

Uchwała Nr XV/69/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie odmowy wykonania żądania usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XV/70/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowych znajdujących się w gminnym zasobie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/70/11

Uchwała Nr XV/71/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/64/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Uchwała Nr XV/72/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/72/11

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2011-12-27 13:11:42 | Data modyfikacji: 2012-01-24 08:43:36.
Data wprowadzenia: 2011-12-27 13:11:42
Data modyfikacji: 2012-01-24 08:43:36
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl