Sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdania z wykonania budżetu

za 2010 rok
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2010 rok

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2011-09-23 14:18:43 | Data modyfikacji: 2012-01-04 14:09:59.
za I półrocze 2011 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2011 roku

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2012-01-04 14:11:21 | Data modyfikacji: 2012-01-04 14:50:16.
za II kwartał 2011 roku

Rb-27S

Rb-28S

Rb-z

Rb-n

Rb-nds

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2012-01-04 14:16:07 | Data modyfikacji: 2012-01-04 14:28:30.
za III kwartał 2011 roku

Rb-27S

Rb-28S

Rb-z

Rb-n

Rb-nds

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2012-01-04 14:23:44 | Data modyfikacji: 2012-01-04 14:28:44.
za IV kwartał 2011 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-N

Rb-NDS

Rb-PDP

Rb-UN

Rb-UZ

Rb-Z

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:48:07 | Data modyfikacji: 2012-04-06 11:52:06.
za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2011 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2012-07-11 11:30:19 | Data modyfikacji: 2012-07-11 11:51:19.
za I kwartał 2012 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-n

Rb-nds

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2012-05-18 10:48:49 | Data modyfikacji: 2012-07-11 11:51:13.
za II kwartał 2012 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-n

Rb-nds

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Cybulska | Data wprowadzenia: 2012-09-20 10:13:14 | Data modyfikacji: 2012-07-11 11:51:13.
za I półrocze 2012 roku
 
Informacja z wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2012r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Cybulska | Data wprowadzenia: 2012-09-20 11:15:24 | Data modyfikacji: 2012-10-15 09:42:15.
za III kwartał 2012 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-n

Rb-nds

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Cybulska | Data wprowadzenia: 2012-11-16 11:31:55 | Data modyfikacji: 2012-11-16 11:36:38.
za IV kwartał 2012 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-n

Rb-nds

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: Elżbieta Cybulska | Data wprowadzenia: 2013-03-06 09:24:09 | Data modyfikacji: 2013-03-06 09:25:12.
za I kwartał 2013 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-n

Rb-nds

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Cybulska | Data wprowadzenia: 2013-04-26 09:08:38 | Data modyfikacji: 2013-04-26 09:12:47.
za 2012 rok
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2012 rok

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2013-07-17 11:09:40 | Data modyfikacji: 2013-07-17 11:13:23.
za II kwartał 2013

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-n

Rb-nds

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Cybulska | Data wprowadzenia: 2013-10-01 14:31:10 | Data modyfikacji: 2013-10-01 14:34:38.
za III kwartał 2013

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-n

Rb-nds

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Cybulska | Data wprowadzenia: 2013-11-15 14:27:18 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:32:38.
za IV kwartał 2013

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-n

Rb-nds

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-07-15 14:39:51 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:32:38.
za I kwartał 2014 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-n

Rb-nds

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-07-15 14:44:00 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:32:38.
za 2013 rok
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2013 rok

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-07-15 14:51:17 | Data modyfikacji: 2014-07-15 14:56:04.
za II kwartał 2014 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-n

Rb-nds

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-09-25 11:41:48 | Data modyfikacji: 2014-07-15 14:56:04.
za I półrocze 2014 roku
 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2014 roku

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-10-01 11:38:00 | Data modyfikacji: 2014-10-01 11:44:48.
za III kwartał 2014 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-n

Rb-nds

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-11-21 14:07:55 | Data modyfikacji: 2015-04-27 11:13:44.
za IV kwartał 2014 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-n

Rb-nds

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-04-27 11:12:39 | Data modyfikacji: 2015-04-27 15:09:14.
za I kwartał 2015 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-n

Rb-nds

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-04-27 15:11:24 | Data modyfikacji: 2015-04-27 15:21:14.
za 2014 rok
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2014 rok

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Cybulska | Data wprowadzenia: 2015-07-10 08:34:28 | Data modyfikacji: 2015-07-10 08:39:56.
za II kwartał 2015 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-n

Rb-nds

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-08-14 09:30:18 | Data modyfikacji: 2015-07-10 08:39:56.
za I półrocze 2015 roku
 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2015 roku

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-09-11 13:39:06 | Data modyfikacji: 2015-09-11 13:59:59.
za III kwartał 2015 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-n

Rb-nds

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-03-04 13:18:48 | Data modyfikacji: 2015-09-11 13:59:59.
za IV kwartał 2015 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-n

Rb-nds

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbiata Cybulska | Data wprowadzenia: 2016-03-04 15:07:14 | Data modyfikacji: 2016-03-04 15:07:28.
za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2015r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Cybulska | Data wprowadzenia: 2016-05-27 12:13:19 | Data modyfikacji: 2016-03-04 15:07:28.
za I kwartał 2016 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-nds

Rb-n

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:06:11 | Data modyfikacji: 2016-03-04 15:07:28.
za II kwartał 2016 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-nds

Rb-n

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Cybulska | Data wprowadzenia: 2016-08-08 10:57:46 | Data modyfikacji: 2016-03-04 15:07:28.
za I półrocze 2016 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2016rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Cybulska | Data wprowadzenia: 2016-08-17 11:31:05 | Data modyfikacji: 2016-08-17 12:27:34.
za III kwartał 2016 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-nds

Rb-n

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2016-12-01 12:31:44 | Data modyfikacji: 2016-08-17 12:27:34.
za IV kwartach 2016 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-nds

Rb-n

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-04-26 14:07:37 | Data modyfikacji: 2016-08-17 12:27:34.
za 2016r.

Sprawozdanie finansowe Gminy Wróblew za 2016 rok

 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2016 rok

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Cybulska | Data wprowadzenia: 2017-05-09 13:39:35 | Data modyfikacji: 2017-06-13 15:10:27.
za I kwartał 2017 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-nds

Rb-n

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-04-26 14:08:02 | Data modyfikacji: 2017-09-07 08:43:11.
za II kwartał 2017 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-nds

Rb-n

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-09-07 08:48:44 | Data modyfikacji: 2017-09-07 08:43:11.
za I półrocze 2017r.
 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2017 roku z załącznikami

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Cybulska | Data wprowadzenia: 2017-09-07 09:10:42 | Data modyfikacji: 2017-09-07 11:30:42.
za III kwartał 2017r.

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-nds

Rb-n

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-10-31 12:01:55 | Data modyfikacji: 2017-09-07 11:30:42.
za IV kwartał 2017r.

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-nds

Rb-n

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-02-27 14:39:12 | Data modyfikacji: 2017-09-07 11:30:42.
za 2017r.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2017 rok

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-07-06 09:04:07 | Data modyfikacji: 2018-07-06 09:05:16.
za I kwartał 2018 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-nds

Rb-n

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-09 09:04:08 | Data modyfikacji: 2018-08-09 09:09:31.
za II kwartał 2018 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-nds

Rb-n

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-09 09:09:57 | Data modyfikacji: 2018-08-09 09:12:48.
za III kwartał 2018 roku

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-nds

Rb-n

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-10 11:32:47 | Data modyfikacji: 2018-12-10 11:40:42.
za 2018r.

Rb-27s

Rb-28s

Rb-z

Rb-n

Rb-nds

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-02-27 15:11:15 | Data modyfikacji: 2019-02-27 15:13:05.
Data wprowadzenia: 2019-02-27 15:11:15
Data modyfikacji: 2019-02-27 15:13:05
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl