> VIII Sesja

VIII Sesja

Uchwały z VIII Sesji z dnia 28 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr VIII/37/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2010 rok

Uchwała Nr VIII/38/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/38/11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/38/11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/38/11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/38/11

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/38/11

Uchwała Nr VIII/39/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew na lata 2011-2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/39/11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/39/11

Uchwała Nr VIII/40/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

Uchwała Nr VIII/41/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Uchwała Nr VIII/42/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wróblewie

Uchwała Nr VIII/43/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie za 2010 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/43/11

Uchwała Nr VIII/44/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2014

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/44/11

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Data wprowadzenia: 2011-05-19 08:06:24.
Data wprowadzenia: 2011-05-19 08:06:24
Opublikowane przez: Sylwia Małecka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl