> VI Sesja

VI Sesja

Uchwały z VI Sesji z dnia 25 lutego 2011r.

Uchwała Nr VI/22/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr VI/23/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/23/11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/23/11

Uchwała Nr VI/24/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/24/11

Uchwała Nr VI/25/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków j

Uchwała Nr VI/26/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/26/11

Uchwała Nr VI/27/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie rocznego planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/27/11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/27/11

Uchwała Nr VI/28/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2012

Uchwała Nr VI/29/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat za dostawę wody z wodociągów wiejskich

Uchwała Nr VI/30/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia opłaty za 1 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Data wprowadzenia: 2011-03-07 14:09:55.
Data wprowadzenia: 2011-03-07 14:09:55
Opublikowane przez: Sylwia Małecka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl