> V Sesja

V Sesja

Uchwały z V Sesji z dnia 26 stycznia 2011r.

Uchwała Nr V/16/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2011-2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/16/11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok (z załącznikami)

Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVIII/189/10 z dnia 8 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr V/19/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr V/20/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2011r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/20/11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/20/11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/20/11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/20/11

Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów i Alkoholowych na 2011 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wróblew na 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/21/11

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Data wprowadzenia: 2011-02-15 07:45:16.
Data wprowadzenia: 2011-02-15 07:45:16
Opublikowane przez: Sylwia Małecka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl