Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2011
roku

Uchwała Nr IV/22/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Wróblew na 2011 rok

Uchwała Nr IV/23/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Wróblew

Uchwała Nr IV/24/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały prognozy finansowej Gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2011-01-20 08:17:48.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 kwietnia 2011
roku
 Uchwała Nr IV/130/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2011-09-30 14:43:37 | Data modyfikacji: 2011-09-30 14:44:47.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 września 2011
roku
 Uchwała Nr IV/237/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 września 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2011 roku.

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2011-09-30 14:48:07.
Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr IV/298/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wróblew na 2012 rok

Uchwała Nr IV/299/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Wróblew

Uchwała Nr IV/300/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2011-12-15 14:28:58.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 stycznia 2012
roku

Uchwałą Nr IV/14/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2012-01-19 12:28:13.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 maja 2012 roku

Uchwała Nr IV/69/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2011 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2012-05-17 14:12:37.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 września 2012
roku
 Uchwała Nr IV/198/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 września 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2012 roku

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2012-09-20 11:23:32.
Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2012 roku

Uchwała Nr IV/275/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wróblew na 2013 rok

Uchwała Nr IV/276/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Wróblew

Uchwała Nr IV/277/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Cybulska | Data wprowadzenia: 2012-12-11 12:24:50 | Data modyfikacji: 2012-12-11 12:41:21.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2013
roku
 Uchwała Nr IV/31/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2013-02-07 14:50:24 | Data modyfikacji: 2013-02-07 14:51:16.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 maja 2013 roku
 Uchwała Nr IV/84/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2012 rok

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2013-05-23 15:17:17 | Data modyfikacji: 2013-05-23 15:18:22.
Opinia Składu Orzekajacego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 września 2013
roku
 Uchwała Nr IV/208/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 września 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2013 roku

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2013-09-11 08:40:05 | Data modyfikacji: 2013-09-11 08:40:44.
Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2013r.

Uchwała Nr IV/306/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wróblew na 2014 rok

Uchwała Nr IV/307/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-01-09 08:33:56 | Data modyfikacji: 2014-01-09 08:55:29.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 stycznia 2014
roku
 Uchwałą Nr IV/43/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-02-13 14:04:42 | Data modyfikacji: 2014-02-13 14:05:53.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 kwietnia 2014
roku
 Uchwała Nr IV/100/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2013 rok

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-06-26 15:17:01.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 września 2014r.
 Uchwała Nr IV/224/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 września 2014r. w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2014 roku

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-09-09 13:52:38 | Data modyfikacji: 2014-09-09 13:55:10.
Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 listopada 2014
roku

Uchwała Nr IV/291/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wróblew na 2015 rok

Uchwała Nr IV/292/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wróblew

Uchwała Nr IV/293/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-12-08 15:19:02 | Data modyfikacji: 2014-12-10 15:13:28.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015
roku
 Uchwała Nr IV/4/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-01-23 10:36:30 | Data modyfikacji: 2015-01-23 10:37:50.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2015
roku
 Uchwała Nr IV/72/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2014 rok

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-04-28 14:50:11.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2015
roku
 Uchwała Nr IV/203/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2015 roku

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-09-11 13:25:09 | Data modyfikacji: 2015-09-11 13:29:50.
Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr IV/352/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wróblew

Uchwała Nr IV/353/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wróblew na 2016 rok

Uchwała Nr IV/354/2015 składu Orzejaącego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2016-01-08 15:05:00 | Data modyfikacji: 2016-01-08 15:05:12.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2016r.
 Uchwała Nr IV/6/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:07:57 | Data modyfikacji: 2016-01-27 11:10:19.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2016 roku
 Uchwała Nr IV/58/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty pożyczki w wysokości 209.902,00 zł

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2016-04-15 09:30:06.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2016
roku
 Uchwała Nr IV/62/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2016 roku

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2016-04-15 09:34:52.
Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2016r.

Uchwała Nr IV/237/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwły w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wróblew

Uchwała Nr IV/238/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wróblew na 2017 rok

Uchwała Nr IV/239/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Cybulska | Data wprowadzenia: 2016-12-02 11:02:27 | Data modyfikacji: 2016-12-05 12:18:53.
Opinia składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 stycznia 2017
roku
 Uchwała Nr IV/2/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budzetu Gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-01-16 11:31:56 | Data modyfikacji: 2017-01-16 11:40:21.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2017
roku
 Uchwała Nr IV/56/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2017 rok w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2016 roku

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-04-14 08:45:24.
Opinia Składu Orzekającego Regiolanlej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 września 2017
roku

Uchwała Nr IV/175/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 września 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2017 roku

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-09-07 12:10:38.
Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 listopada 2017r.

Uchwała Nr IV/242/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wróblew

Uchwała Nr IV/243/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wróblew na 2018 rok

Uchwała Nr IV/244/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-01-18 12:27:31.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 stycznia 2018
roku
 Uchwała Nr IV/4/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:16:58 | Data modyfikacji: 2018-01-30 12:22:52.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 kwietnia 2018 roku
 Uchwała Nr IV/55/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2017 rok

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-04-09 12:18:19 | Data modyfikacji: 2018-09-19 14:08:13.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 września 2018r.
 Uchwała Nr IV/185/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 września 2018r. w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2018r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-09-19 14:06:56 | Data modyfikacji: 2018-09-19 14:08:32.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 września 2018r.
 Uchwała Nr IV/187/2018 Składu Orzekająecego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 września 2018r. w sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty kredytu w wysokości 3.900.000,00 zł

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-09-19 14:12:38 | Data modyfikacji: 2018-09-19 14:15:52.
Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 listopada 2018r.

Uchwała Nr IV/256/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wróblew

Uchwała Nr IV/257/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wróblew na 2019 rok

Uchwała Nr IV/258/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:41:01 | Data modyfikacji: 2018-12-05 09:10:11.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii
dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty
długu oraz możliwości sfinansowania deficytu
budżetu Gminy Wróblew
 Uchwała Nr IV/6/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:40:13 | Data modyfikacji: 2019-01-30 12:44:34.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019r.

Uchwała Nr IV/48/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:36:05.
Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2019r.roku

Uchwała Nr IV/227/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wróblew

Uchwała Nr IV/228/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wróblew na 2020 rok

Uchwała Nr IV/229/2019 Składu Orzejaącego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-12-12 11:11:35 | Data modyfikacji: 2019-12-12 11:24:58.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 kwietnia 2020r.
 Uchwała Nr IV/59/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wróblew za 2019 rok

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-05-06 14:07:58 | Data modyfikacji: 2020-05-06 14:20:25.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 września 2020r.
 Uchwała Nr IV/195/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w łodzi z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2020 roku

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-09-16 09:16:34 | Data modyfikacji: 2020-09-16 10:03:21.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 stycznia 2021
roku

Uchwała Nr IV/3/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-01-29 08:53:07.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2021
roku
 Uchwała Nr IV/61/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2020 rok

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-06-14 12:19:05.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 września 2021
roku
 Uchwała Nr IV/195/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 września 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wróblew za I półrocze 2021 roku

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-09-10 12:27:41.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2021 roku

Uchwała Nr IV/307/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wróblew

Uchwała Nr IV/308/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wróblew na 2022 rok

Uchwała Nr IV/309/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-12-14 19:41:41.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2022
roku
 Uchwała Nr IV / 6 / 2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2022-01-26 15:03:38.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 kwietnia 2022 roku
 Uchwała Nr IV/60/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2021 rok

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2022-06-21 10:14:45 | Data modyfikacji: 2022-06-21 10:15:36.
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 września 2022
roku
 Uchwała Nr IV/164/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 września 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wróblew za pierwsze półrocze 2022 r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2022-09-27 08:51:22.
Data wprowadzenia: 2022-09-27 08:51:22
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek