> IV Sesja

IV Sesja

Uchwały z IV Sesji z dnia 29 grudnia 2010r.

Uchwała Nr IV/13/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Wróblew

Załącznik Nr 1 do Uchwały IV/13/10

Uchwała Nr IV/14/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2010 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/14/10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/14/10

Uchwała Nr IV/15/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wróblew

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/15/10

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Data wprowadzenia: 2011-01-07 10:29:36 | Data modyfikacji: 2011-01-07 10:30:04.
Załączniki  Nr 1-4 do Uchwały Nr IV/15/10 znajdują się w zakładce Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wróblew  

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Data wprowadzenia: 2011-07-25 09:18:42 | Data modyfikacji: 2011-07-25 09:19:21.
Data wprowadzenia: 2011-07-25 09:18:42
Data modyfikacji: 2011-07-25 09:19:21
Opublikowane przez: Sylwia Małecka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl