Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wróblew

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wróblew

STUDIUM

Uwarunkowania rozwoju

Polityka przestrzenna i kierunki rozwoju

Uwarunkowania - mapa

Uwarunkowania kulturowe - mapa

Kierunki rozwoju - mapa

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2010-09-21 08:42:23 | Data modyfikacji: 2011-03-09 10:09:37.
PROGNOZA

Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze

Prognoza - mapa

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2011-03-09 10:30:26 | Data modyfikacji: 2011-03-09 10:09:37.
Data wprowadzenia: 2011-03-09 10:30:26
Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl