STUDIUM

Uwarunkowania rozwoju

Polityka przestrzenna i kierunki rozwoju

Uwarunkowania - mapa

Uwarunkowania kulturowe - mapa

Kierunki rozwoju - mapa

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2010-09-21 08:42:23 | Data modyfikacji: 2011-03-09 10:09:37.
PROGNOZA

Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze

Prognoza - mapa

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2011-03-09 10:30:26.
Data wprowadzenia: 2011-03-09 10:30:26
Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski