> XXXII Sesja

XXXII Sesja

Uchwały z XXXII Sesji z dnia 31 marca 2010 r.

Uchwała nr XXXII/162/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie za 2009 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/162/10

Uchwała nr XXXII/163/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/163/10

Uchwała nr XXXII/164/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie rocznego planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/164/10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/164/10

Uchwała nr XXXII/165/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/165/10

Uchwała nr XXXII/166/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie

Uchwała nr XXXII/167/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2010 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/167/10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/167/10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/167/10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/167/10

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/167/10

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/167/10

Uchwała nr XXXII/168/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała nr XXXII/169/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Data wprowadzenia: 2010-07-14 07:52:17.
Data wprowadzenia: 2010-07-14 07:52:17
Opublikowane przez: Sylwia Małecka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl