Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY CZĘŚĆ OBSZARU SOŁECTWA SMARDZEW

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Smardzew

Uchwała Nr XVIII/86/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Smardzew

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/86/12 z dnia 30 marca 2012r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2012-10-16 13:47:53 | Data modyfikacji: 2016-10-07 12:11:13.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH: KOBIERZYCKO, PRÓCHNA, SŁOMKÓW SUCHY, KOLONIA WĄGŁCZEW, WĄGŁCZEW, SADOKRZYCE, DĄBRÓWKA ZGNIŁA, ORACZEW, ORZEŁ BIAŁY, MANTYKI, WRÓBLEW W GMINIE WRÓBLEW

 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Kobierzycko, Próchna, Słomków Suchy, Kolonia Wągłczew, Wągłczew, Sadokrzyce, Dąbrówka Zgniła, Oraczew, Orzeł Biały, Mantyki, Wróblew w gminie Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-10-07 12:17:41 | Data modyfikacji: 2016-10-07 12:18:27.

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH: KOBIERZYCKO, PRÓCHNA, SŁOMKÓW SUCHY, KOLONIA WĄGŁCZEW, WĄGŁCZEW, SADOKRZYCE, DĄBRÓWKA ZGNIŁA, ORACZEW, ORZEŁ BIAŁY, MANTYKI, WRÓBLEW W GMINIE WRÓBLEW


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko są dostępne pod adresem: http://wroblew.pl/index.php?id=1&n_id=1502

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2016-10-18 15:26:41 | Data modyfikacji: 2016-10-18 15:27:27.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 6/1 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WRÓBLEW, OBRĘB GEODEZYJNY WRÓBLEW, GMINA WRÓBLEW

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, gmina Wróblew

Obwieszczenie (Ogłoszenie) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gmina Wróblew

Projekt uchwały Rady Gminy Wróblew w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gminy Wróblew

Zał. do projektu uchwały Rady Gminy Wróblew w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gminy Wróblew

Prognoza oddziaływania na środowisko

Rysunek nr 1 - Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-05-24 08:21:07 | Data modyfikacji: 2017-10-06 11:52:04.
Do pobrania

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2010-07-08 13:31:44 | Data modyfikacji: 2018-01-31 12:25:02.
Data wprowadzenia: 2010-07-08 13:31:44
Data modyfikacji: 2018-01-31 12:25:02
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl