Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY CZĘŚĆ OBSZARU SOŁECTWA SMARDZEW

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Smardzew

Uchwała Nr XVIII/86/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Smardzew

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/86/12 z dnia 30 marca 2012r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2012-10-16 13:47:53 | Data modyfikacji: 2016-10-07 12:11:13.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH: KOBIERZYCKO, PRÓCHNA, SŁOMKÓW SUCHY, KOLONIA WĄGŁCZEW, WĄGŁCZEW, SADOKRZYCE, DĄBRÓWKA ZGNIŁA, ORACZEW, ORZEŁ BIAŁY, MANTYKI, WRÓBLEW W GMINIE WRÓBLEW

 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Kobierzycko, Próchna, Słomków Suchy, Kolonia Wągłczew, Wągłczew, Sadokrzyce, Dąbrówka Zgniła, Oraczew, Orzeł Biały, Mantyki, Wróblew w gminie Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-10-07 12:17:41 | Data modyfikacji: 2016-10-07 12:18:27.

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH: KOBIERZYCKO, PRÓCHNA, SŁOMKÓW SUCHY, KOLONIA WĄGŁCZEW, WĄGŁCZEW, SADOKRZYCE, DĄBRÓWKA ZGNIŁA, ORACZEW, ORZEŁ BIAŁY, MANTYKI, WRÓBLEW W GMINIE WRÓBLEW


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko są dostępne pod adresem: http://wroblew.pl/index.php?id=1&n_id=1502

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2016-10-18 15:26:41 | Data modyfikacji: 2016-10-18 15:27:27.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 6/1 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WRÓBLEW, OBRĘB GEODEZYJNY WRÓBLEW, GMINA WRÓBLEW

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, gmina Wróblew

Obwieszczenie (Ogłoszenie) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gmina Wróblew

Projekt uchwały Rady Gminy Wróblew w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gminy Wróblew

Zał. do projektu uchwały Rady Gminy Wróblew w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gminy Wróblew

Prognoza oddziaływania na środowisko

Rysunek nr 1 - Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-05-24 08:21:07 | Data modyfikacji: 2017-10-06 11:52:04.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE TRASY NAPOWIERZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110kV SIERADZ-JAWOR-BŁASZKI DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBACH GEODEZYJNYCH DZIEBĘDÓW, INCZEW, SĘDZICE, KOBIERZYCKO, KOŚCIERZYN ROZP. MAJ, KOŚCIERZYN I OCIN, GMINA WRÓBLEW

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Sieradz-Jawor-Błaszki dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Dziebędów, Inczew,

Obwieszczenie w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Sieradz-Jawor-Błaszki dla obszaru położonego w obrębach geodezy

Obwieszczenie Wójt Gminy Wróblew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz – Jawor – Błaszki dla obszaru położonego w o

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:31:39 | Data modyfikacji: 2019-09-27 10:53:10.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI O NR EWIDENCYJNYM 256 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM DZIEBĘDÓW

Obwieszczenie (Ogłoszenie) o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 256 położonej w obrębie geodezyjnym Dziebędów.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-03-12 10:30:49 | Data modyfikacji: 2020-03-12 10:37:36.
Do pobrania

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - doc

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - pdf

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2010-07-08 13:31:44 | Data modyfikacji: 2019-10-16 10:01:20.
Data wprowadzenia: 2010-07-08 13:31:44
Data modyfikacji: 2019-10-16 10:01:20
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek