Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia lata 2010-2012

Zawiadomienia

Zawiadomienie (art.49 kpa) o wydaniu decyzji Nr 1/09, z dnia 29.12.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 1/09, z dnia 29.12.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie (art.49 kpa) o wydaniu decyzji Nr 2/09, z dnia 29.12.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 2/09, z dnia 29.12.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 20/09/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach- budowa kurnika na działce nr 431 w miejscowości Ocin.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 1/10 o środowiskowych uwarunkowaniach - wykonanie urządzenia wodnego dla ujęcia wód podziemnych (studni) w miejscowości Słomków Suchy

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 21/09/10 o środowiskowych uwarunkowaniach- budowa obiektu usługowego do napraw samochodów na działce nr ew.135 w miejscowości Wróblew

Zawiadomienie wydaniu decyzji Nr 2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w ilości ok.30,0 m3/h i głę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 3/10 o środowiskowych uwarunkowaniach - wykonanie urządzenia do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w ilości ok.18,2 m3/h i głębokości 24,0 m realizowanego na terenie działki nr ew.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 4/10 o środowiskowych uwarunkowaniach - wykonanie urządzenia do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w ilości ok.30,0 m3/h i głębokości 63,0 m realizowanego na terenie działki nr ew

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 5/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w ilo

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia – budowa 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy 2300 kW (wraz z przyłączem energetycznym, drogą dojazdową i placem ma

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 6/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w ilo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 7/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w ilo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 8/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w ilo

Zawiadomienie o wydaniu postanowień Nr RIT 7624/1/2010 oraz Nr RIT 7624/1/Z/2010 w sprawie przeprowadzenia postępowania środowiskowego - budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2300 kW, działka nr 133 we wsi Kamienna, gm. Błaszki

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 2/2010 z dnia 17.09.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach - wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 10/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w ilo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 9/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w ilo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 11/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w ilo

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - budowa bioenergetycznego centrum przetwarzania ubocznych odpadów biodegradowalnych w m. Inczew

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 13/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w ilo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 14/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na potrzeby hodowli drobiu oraz gospodarcze w il

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 15/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w ilo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 16/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w ilo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 17/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w ilo

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Nr RIT 7624/4/2010/2011 z dnia 12.01.2011r. nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - budowa bioenergetycznego centrum przetwarzania ubocznych odpadów biod

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 3/2010/2011o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia rozbudowa istniejącej stacji paliw o stanowisko tankowania gazem LPG, na działce o numerze ewidencyjnym 25/6, obręb geodezyjny Ko

Zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 1/11 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w ilo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 2/11 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w ilo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 3/11 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w ilo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 4/11 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w ilo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 5/11 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w ilo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 6/11 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 7/11 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w iloś

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa elektrowni wiatrowych w miejscowościach Charłupia Wielka, Tworkowizna i Oraczew, gm. Wróblew

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa Elektrowni Wiatrowej Wróblew 1 w miejscowościach Inczew, Tubądzin, Dziebędów, Sędzice i Kobierzycko, gm. Wróblew

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa 1 sztuki elektrowni wiatrowej do mocy 2300 kW na działce o numerze ewidencyjnym: 133 we wsi Kamienna, gm. Błaszki

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji farmy wiatrowej składającej się z 25 turbin o łącznej mocy 50MW w miejscowościach Sędzice, Słomk

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 5/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) "Mantyki III" realizowanego na działkach nr ewidencyjny 5

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 8/11 o środowiskowych uwarunkowaniach - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych, działka nr ew. 248 w Dziebędowie, gm. Wróblew

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa elektrowni wiatrowych w miejscowościach Charłupia Wielka, Tworkowizna i Oraczew, gm. Wróblew

Zawiadomienie o wydaniu postanowień dotyczących przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Wiatrowej Wróblew 1 w miejscowościach Inczew, Tubądzin, Dziebędów, Sędzice, Kobierzycko w gminie Wróblew

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 9/11 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w ilo

Zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia - budowa 1 sztuki elektrowni wiatrowej na działce o numerze ewidencyjnym 133 we wsi Kamienna, gm. Błaszki

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia – budowa ośmiu elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastrukturą towarzysz

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 21/09/2011 z dnia 01.12.2011r. budowa obiektu usługowego do napraw samochodów, z trzema stanowiskami warsztatowymi, zapleczem socjalnym, gospodarczym i garażem na działce nr ewidencyjny 135 w miejscowości Wróblew,

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa Elektrowni Wiatrowej Wróblew 1

Uzupełnienie do zawiadomienia z dnia 27.12.2011r. znak: RIT.6220.6.2011 o zgromadzeniu materiału w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa Elektrowni Wiatrowej Wróblew 1

Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia Znak: RIT.6220.6.11.2012 z dnia 02.01.2012r. w sprawie odmowy zawieszenia postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa Elektrowni Wiatrowej Wróblew 1

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja Nr 6/11/2012 z dnia 31.01.2012r. - budowa Elektrowni Wiatrowej Wróblew 1 zlokalizowanej w obrębie Inczew, Tubądzin, Dziebędów, Sędzice, Kobierzycko w gminie Wróblew

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 12/11/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na terenie działki nr ew. 55 w Tworkowiźnie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 10/11/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowa stacji elektroenergetycznej GPZ (Główny Punkt Zasilający) realizowanej na działce nr 4/6 w miejscowości

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 11/2011/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni węglowej na terenie Fermy Drobiu należącej do Pana Adama Plewińskiego w m. Józefów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu - urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 466 w m. Sędzice

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 4/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych działka nr ew. 85 w m. Wągłczew Kolonia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 3/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych, działka nr ew. 49 w m. Oraczew

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 2/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych, działki nr ew. 157 w m. Bliźniew

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia znak: RIT.6220.1.2012 z dnia 2012.04.11 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 6/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych, działka nr ew. 219 w m. Słomków Suchy

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 8/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w il

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/12 z dnia 22.05.2012r. – polegającej na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych zlokalizowanej w miejscowości Sędzice, gmina Wróblew.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 10/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych, działka nr ew. 270 w m. Bliźniew

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 11/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. realizacji przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych działkia nr ew. 33 w m.Bliźniew

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 12/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na potrzeby Ubojni Drobiu „Wyrębski” w il

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 13/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych, działka nr ew. 168 w m. Słomków Suchy

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - Elektrownia Wiatrowa "Wróblew 2"

Zawiadomienie RDOŚ w Łodzi o konieczności przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 3 elektrowni wiatrowych (...) zlokalizowanego na terenach obrębu geodezyjnego Kobierzycko

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: p. Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2010-01-04 13:59:59 | Data modyfikacji: 2012-12-27 11:07:11.
Ogłoszenia o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowa elektrowni wiatrowej do mocy 2300kW na działce o nr ewid. 133 we wsi Kamienna, gm. Błaszki

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - budowa Elektrowni Wiatrowej Wróblew 1

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa Elektrowni Wiatrowej Wróblew 1. Obiekt zlokalizowany będzie w obrębie Inczew, Tubądzin, Dzie

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polega na budowie obiektu usługowego – stacja obsługi środków transportu z trzema stanowiskami warsztatowymi, zapleczem socjalnym, gospodarczy

Zawiadomienie o przerwaniu biegu sprawy toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa Elektrowni Wiatrowej Wróblew 1

Załącznik do zawiadomienia - Wezwanie RDOŚ do uzupełnienia "Raportu" z 19 lipca 2011r.

Załącznik do zawiadomienia - Wezwanie RDOŚ do uzupełnienia "Raportu" z 18 sierpnia 2011r.

Załącznik do zawiadomienia - Wezwanie RDOŚ do uzupełnienia "Raportu" z 6 września 2011r.

Załącznik do zawiadomienia - Wezwanie RDOŚ do uzupełnienia "Raportu" z 10 października 2011r.

Informacja o awarii serwera Biuletynu Informacji Publicznej

Duplikat - ponownej procedury udziału społeczeństwa, w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - zmiana przeznaczenia istniejących zbiorników bezodpływowych, zlokalizowanych na działce 6/1 obręb Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: E. Pawłowska | Data wprowadzenia: 2011-03-24 15:19:52 | Data modyfikacji: 2012-07-10 13:53:35.
Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - druk

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Data wprowadzenia: 2010-07-08 13:40:50 | Data modyfikacji: 2011-03-24 15:17:55.
Data wprowadzenia: 2010-07-08 13:40:50
Data modyfikacji: 2011-03-24 15:17:55
Opublikowane przez: Sylwia Małecka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl