Lokalna Grupa Działania "Szlkiem Sieradzkiej
E-ski".


 

Wszelkie informacje dot. Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Sieradzkiej E-ski"  znajdują się na stronie http://www.e-ska.pl/

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2009-12-21 18:21:28 | Data modyfikacji: 2015-11-12 10:20:58.

Lokalna Grupa Działąnia Ziemia Wieluńsko-Sieradzka


http://zw-s.pl/

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-11-12 10:24:24.
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta
Gmina"

 


Wszelkie informacje dot. Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" znajdują sie na stronie http://www.czystemiasto.pl/

Uchwała Nr II/6/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gm

Uchwała Nr II/7/11 Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2011-2014

Uchwała Nr II/8/11 Związku Komunalnego Gmin

Uchwała Nr XIV/54/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Uchwała Nr V/21/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/54/2013 Zgromadzenia Związku z dnia 29.11.2013 w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego w Związku Komunalnym Gmin

Uchwała Nr V/22/2015 w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w związku z planowanym rozpoczęciem eksloatacji II kwatery

Uchwała Nr XIV/56/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina" o

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2011-02-14 13:16:37 | Data modyfikacji: 2018-01-10 11:39:06.
Data wprowadzenia: 2011-02-14 13:16:37
Data modyfikacji: 2018-01-10 11:39:06
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek