Planowane sesje

OGŁOSZENIE
Podaję do publicznej wiadomości,
że w dniu 29 czerwca 2018r. (piątek) o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
XXXVI Sesja Rady Gminy Wróblew

Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji.
2) Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wróblew,
b) określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Wróblew,
c) wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wróblew,
d) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
4) Interpelacje i wnioski radnych.
5) Zapytania i wolne wnioski.
6) Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/Andrzej Dawid

 


Posiedzenia poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się 27 czerwca 2018r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-06-21 08:30:32.
Data wprowadzenia: 2018-06-21 08:30:32
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl