Planowane sesje

OGŁOSZENIE
Podaję do publicznej wiadomości,
że w dniu 19 października 2017r. (czwartek) o godz. 8.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
XXIX Sesja Rady Gminy Wróblew

Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji.
2) Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3) Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2016r.
4) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2017 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2017-2020.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Zapytania i wolne wnioski.
7) Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Dawid


Posiedzenia poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się 17 października 2017r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-10-10 12:32:25.
Data wprowadzenia: 2017-10-10 12:32:25
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl