Planowane sesje

OGŁOSZENIE
Podaję do publicznej wiadomości,
że w dniu 10 sierpnia 2018r. (piątek) o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
XXXVII Sesja Rady Gminy Wróblew

Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji.
2) Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zaciągnięcia kredytu,
b) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2018-2022,
d) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wróblew.
4) Interpelacje i wnioski radnych.
5) Zapytania i wolne wnioski.
6) Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Dawid

 


Posiedzenia poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się 8 sierpnia 2018r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-01 11:37:27 | Data modyfikacji: 2018-08-02 10:37:22.
Data wprowadzenia: 2018-08-01 11:37:27
Data modyfikacji: 2018-08-02 10:37:22
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl