Planowane sesje

OGŁOSZENIE
Podaję do publicznej wiadomości,
że w dniu 25 lipca 2017r. (wtorek) o godz. 12.30
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
XXVII Sesja Rady Gminy Wróblew

Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji.
2) Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) uchylająca uchwałę Nr XXVI/186/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości na rzecz Gminy Wróblew,
b) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
c) udzielenia dotacji na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie,
d) udzielenia dotacji na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tubądzinie,
e) udzielenia dotacji na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomkowie Suchym,
f) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2017 rok,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2017-2020.
4) Interpelacje i wnioski radnych.
5) Zapytania i wolne wnioski.
6) Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Dawid

 


Posiedzenia poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się 25 lipca 2017r. o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-07-14 13:23:55 | Data modyfikacji: 2017-07-17 19:59:28.
Data wprowadzenia: 2017-07-14 13:23:55
Data modyfikacji: 2017-07-17 19:59:28
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl