Planowane sesje

OGŁOSZENIE
Podaję do publicznej wiadomości,
że w dniu 12 października 2018r. (piątek) o godz. 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
XXXIX Sesja Rady Gminy Wróblew

Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji.
2) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wróblew w roku szkolnym 2017/2018.
3) Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2017r.
4) Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew.
6) Interpelacje i wnioski radnych.
7) Zapytania i wolne wnioski.
8) Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Dawid

 


Posiedzenia poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się 12 października 2018r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:01:27 | Data modyfikacji: 2018-10-08 18:04:35.
Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:01:27
Data modyfikacji: 2018-10-08 18:04:35
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl