Planowane sesje

OGŁOSZENIE
Podaję do publicznej wiadomości,
że w dniu 26 stycznia 2018r. (piątek) o godz. 9.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew
odbędzie się
XXXII Sesja Rady Gminy Wróblew

Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji.
2) Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) założenia Szkoły Podstawowej we Wróblewie,
b) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
c) zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2018-2022.
4) Interpelacje i wnioski radnych.
5) Zapytania i wolne wnioski.
6) Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Dawid

 

Jednocześnie informuje się, że posiedzenia poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Wróblew odbędą się 23 stycznia 2018r. (wtorek) o godz. 8.00.

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:23:51.
Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:23:51
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl