> za 2006 rok

za 2006 rok

 
Zestawienie tabelaryczne - oświadczenia za 2006 rok.

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Autor: Emilia Podsiadła | Data wprowadzenia: 2009-11-09 12:04:19 | Data modyfikacji: 2009-11-09 13:41:16.
Data wprowadzenia: 2009-11-09 12:04:19
Data modyfikacji: 2009-11-09 13:41:16
Autor: Emilia Podsiadła
ObowižEzuje od: 2009-10-09
Opublikowane przez: Sylwia Małecka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl