> XXVII Sesja

XXVII Sesja

Uchwała Nr XXVII/145/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wróblew.

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/145/09

Uchwała Nr XXVII/144/09 w sprawie zmiany „ Regulaminu dostarczania wody z wodociągów i odprowadzania ścieków „

 

Opublikowane przez: Emilia Domagała | Data wprowadzenia: 2009-11-10 10:43:03 | Data modyfikacji: 2009-11-10 10:55:41.
Data wprowadzenia: 2009-11-10 10:43:03
Data modyfikacji: 2009-11-10 10:55:41
Opublikowane przez: Emilia Domagała
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl