WÓJT GMINY

 

TOMASZ WOŹNIAK

 

tel. (43) 828 66 00

SEKRETARZ GMINY

LILANNA DRYTKIEWICZ

 

tel. (43) 828 66 03

SKARBNIK GMINY

ELŻBIETA CYBULSKA

 

tel. (43) 828 66 04

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

 

Kierownik Referatu: Elżbieta Cybulska

 

Wymiar podatków

 

Płace

 

 

tel. (43) 828 66 04

 

tel. (43) 828 66 06

 

tel. (43) 828 66 07

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OŚWIATY

 

Kierownik:  Lilanna Drytkiewicz

 

Ewidencja ludności, Dowody Osobiste

 

USC, Ewidencja działalności gospodarczej, Kadry

 

 

 

tel. (43) 828 66 03

 

tel. (43) 828 66 09

 

tel. (43) 828 66 09

 

REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

 

Kierownik:  Michał Wzgarda

 

Drogownictwo,

Inwestycje,

Wodociągi i kanalizacja,

Gminna Spółka Wodna

 

Rolnictwo i leśnictwo,

Gospodarka odpadami, 

Ochrona środowiska,

Gospodarka komunalna

 

Zamówienia publiczne,

Oświetlenie uliczne

 

Planowanie przestrzenne

Budownictwo,

Gospodarka nieruchomościami.

tel. (43) 828 66 11

 

 

tel. (43) 828 66 11

 

 

 

tel. (43) 828 66 13

 

 

 

tel. (43) 828 66 12

 

 

tel. (43) 828 66 08

SEKRETARIAT

 

 

tel. (43) 828 66 00

 

fax (43) 821 34 15

 

 

adres strony internetowej:

www.wroblew.pl

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: SM | Data wprowadzenia: 2009-10-29 14:03:58 | Data modyfikacji: 2019-08-30 14:10:06.
Data wprowadzenia: 2009-10-29 14:03:58
Data modyfikacji: 2019-08-30 14:10:06
Autor: SM
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek