bip.wroblew.pl

 Gminy Wróblew (wroblew.pl)
Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

Zawiadomienia

 
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia znak: RIT.6220.5.2019.2020PM z dnia 14.01.2020r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych do nawadniania upraw sadowniczych w m. Bliźniew, dz. nr ewid. 134, obręb Bliźniew, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2020-01-16 14:59:12 | Data modyfikacji: 2020-01-16 15:12:46.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 4/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych, dz. nr ewid. 135/4, obręb geod. Kolonia Wągłczew, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2020-01-21 15:13:28 | Data modyfikacji: 2020-01-21 15:18:51.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Decyzja nr 5/2019 z dnia 04.02.2020r. dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z przeznaczeniem do nawadniania upraw rolniczych, dz. nr ewid. 134, obręb Bliźniew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2020-02-04 13:34:41 | Data modyfikacji: 2020-02-04 13:35:59.
 
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 04.02.2020r. decyzji Nr 6/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych, dz. nr ewid. 135, obręb Bliźniew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2020-02-05 13:26:58 | Data modyfikacji: 2020-02-05 13:30:43.
 
Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia znak: RIT.6220.1.2020.PM z dnia 06.02.2020r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z przeznaczeniem do nawadniania upraw rolnych, działka nr ewid. 556, obręb geod. Charłupia Wielka, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2020-02-07 09:20:41 | Data modyfikacji: 2020-02-07 09:37:23.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Decyzja nr 1/2020 z dnia 28.02.2020r. dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z przeznaczeniem do nawadniania upraw rolniczych, dz. nr ewid. 556, obręb godezyjny Charłupia Wielka, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2020-02-28 13:54:51 | Data modyfikacji: 2020-02-28 13:58:01.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie zakładu Ceramiki Tubądzin Sp. z o.o. na działkach nr ew. 196/12, 196/16, 345 i 346 obręb 0028 Tubądzin, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2020-07-02 14:39:51 | Data modyfikacji: 2020-07-02 14:40:58.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 85 położonej w miejscowości Charłupia Wielka, obręb geodezyjny Charłupia Wielka, gmina Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2020-07-27 10:05:54 | Data modyfikacji: 2020-07-27 10:14:13.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 171 położonej w miejscowości Słomków Suchy, obręb geodezyjny Słomków Suchy, gmina Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2020-08-05 12:06:36 | Data modyfikacji: 2020-08-05 12:35:32.
Data wprowadzenia: 2020-08-05 12:06:36
Data modyfikacji: 2020-08-05 12:35:32
Autor: Przemysław Marchwicki
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl