bip.wroblew.pl

 Gminy Wróblew (wroblew.pl)
Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

Zawiadomienia

 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 561 położonej w m. Charłupia Wielka, obręb geod. Charłupia Wielka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:08:40.
 
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia znak: RIT.6220.1.2019.PM z dnia 12.02.2019r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnychz przeznaczeniem do nawadniania upraw rolnych w miejscowości Charłupia Wielka, działka nr ewidencyjny 561, obręb geodezyjny Charłupia Wielka, gmina Wróblew.

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2019-02-12 13:00:26.
 
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozstrzygnięcia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych, działka nr ewid. 561, obręb geod. Charłupia Wielka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-02-26 15:32:06.
 
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia znak: RIT.6220.1.2019.PM z dnia 29.04.2019r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z przeznaczeneiem do nawadniania upraw rolnych, dz. nr ewid 561, m. Charłupia Wielka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2019-04-29 13:56:06.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja nr 1/2019 z dnia 20.05.2019r. dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych do nawadniania upraw rolnych - działka nr ewid. 561, obręb geod. Charłupia Wielka, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2019-05-21 07:29:51 | Data modyfikacji: 2019-05-21 07:35:11.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 107 położonej w m. Słomków Suchy, obręb Słomków Suchy, gmina Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2019-08-05 15:01:51 | Data modyfikacji: 2019-08-05 15:03:36.
Data wprowadzenia: 2019-08-05 15:01:51
Data modyfikacji: 2019-08-05 15:03:36
Autor: Przemysław Marchwicki
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl