bip.wroblew.pl

 Gminy Wróblew (wroblew.pl)
Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

XXXIV Sesja

Uchwały z XXXIV Sesji z dnia 20 kwietnia 2018r.

Uchwała Nr XXXIV/247/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie podziału gminy Wróblew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodów komisji wyborczych

Uchwała Nr XXXIV/248/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach powiatowych na terenie Gminy Wróblew”

Uchwała Nr XXXIV/249/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIV/250/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 kwietnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2018-2022

Uchwała Nr XXXIV/251/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-04-20 14:07:00 | Data modyfikacji: 2018-04-27 14:27:34.
Data wprowadzenia: 2018-04-20 14:07:00
Data modyfikacji: 2018-04-27 14:27:34
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl