bip.wroblew.pl

 Gminy Wróblew (wroblew.pl)
Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

XX Sesja

Uchwały z XX Sesji z dnia 16 grudnia 2016r.

Uchwała Nr XX/138/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2017-2020

Uchwała Nr XX/139/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wróblew na 2017 rok

Uchwała Nr XX/141/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2016-2020

 
Uchwała Nr XX/142/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Kobierzycko, Próchna, Słomków Suchy, Kolonia Wągłczew, Wągłczew, Sadokrzyce, Dąbrówka Zgniła, Oraczew, Orzeł Biały, Mantyki, Wróblew w gminie Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2016-12-22 14:46:11 | Data modyfikacji: 2017-01-05 17:01:12.

Uchwała Nr XX/143/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Wróblew na 2017 r.

Uchwała Nr XX/144/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wróblew na 2017 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-01-12 14:28:16 | Data modyfikacji: 2017-01-05 17:01:12.
Data wprowadzenia: 2017-01-12 14:28:16
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl