bip.wroblew.pl

 Gminy Wróblew (wroblew.pl)
Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

VI Sesja

Uchwały z VI Sesji z dnia 26 czerwca 2015r.

Uchwała Nr VI/38/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2014 rok

Uchwała Nr VI/39/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wróblew za 2014 rok

Uchwała nr VI/40/15 Rady gminy Wróblew z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2015 rok

Uchwała Nr VI/41/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników sądowych

Uchwała Nr VI/43/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/101/12 z dnia 27 kwietnia 2012r. dotyczącej zasad nabywania oraz zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wróblew, a takze i

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-07-07 15:07:32.
Data wprowadzenia: 2015-07-07 15:07:32
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl