bip.wroblew.pl

 Gminy Wróblew (wroblew.pl)
Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

XLV Sesja

Uchwały z XLV Sesji z dnia 27 czerwca 2014r.

Uchwała Nr XLV/246/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2013 rok

Uchwała Nr XLV/247/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wróblew za 2013 rok

Uchwała Nr XLV/249/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2014 rok

Uchwała Nr XLV/250/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-07-18 13:06:49.
Data wprowadzenia: 2014-07-18 13:06:49
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl