bip.wroblew.pl

 Gminy Wróblew (wroblew.pl)
Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

XXXVIII Sesja

Uchwały z XXXVIII Sesji z dnia 22 listopada
2013r.

Uchwała Nr XXXVIII/199/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia i wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVIII/200/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVIII/201/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2013 rok

Uchwała Nr XXXVIII/202/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wrólew na lata 2013-2020

Uchwała Nr XXXVIII/203/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez Gminę Wróblew

Uchwała Nr XXXVIII/204/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działa

Uchwałą Nr XXXVIII/205/13 Rady gminy Wróblew z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału gminy Wróblew na stałe obwody głosowania

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2013-11-29 11:11:46 | Data modyfikacji: 2013-11-29 11:24:28.
Data wprowadzenia: 2013-11-29 11:11:46
Data modyfikacji: 2013-11-29 11:24:28
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl