bip.wroblew.pl

 Gminy Wróblew (wroblew.pl)
Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

Zawiadomienia

 
Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych "Park Wróblew 0404"

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: RDOŚ w Łodzi | Data wprowadzenia: 2013-05-02 10:47:34 | Data modyfikacji: 2013-05-02 10:48:10.
 
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania zawieszonego do czasu opracowania raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 3 elektrowni wiatrowych (turbiny o łącznej mocy zespołu do 6 MW, pojedyńcza turbina o mocy do 2 MW włącznie) zlokalizowanego na terenach obrębu geodezyjnego Kobierzycko

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-02-13 13:50:45 | Data modyfikacji: 2013-02-13 13:53:34.
 
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 3 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na terenach obrębu geodezyjnego Kobierzycko

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-01-09 15:39:07 | Data modyfikacji: 2013-01-09 15:40:42.
 
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa zespołu 3 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na terenach obrębu geodezyjnego Kobierzycko

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-01-09 15:45:03 | Data modyfikacji: 2013-01-09 15:45:51.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 14 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. realizacji przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych, działka nr ew. 418/1 w miejscowości Sędzice

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2013-01-11 13:53:30 | Data modyfikacji: 2013-01-11 13:53:54.
 
Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych "Park Wróblew 0404"

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: RDOŚ w Łodzi | Data wprowadzenia: 2013-02-07 12:26:30 | Data modyfikacji: 2013-02-07 12:31:23.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN (...) na działkach nr ewid. 98/1 oraz 93 w obrębie m. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-04-23 08:01:45 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:02:22.
 
Obwieszczenie zawiadamiające o wystąpieniu "MARCHWACZ-BŁASZKI WIND" Sp. z o.o. z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 13 turbin wiatrowych (...)

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:41:49 | Data modyfikacji: 2013-05-07 14:43:32.
 
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu postanowienia uzupełniającego rozstrzygnięcie postanowienia RDOŚ w Łodzi z dnia 25.04.2013r. dotyczącego stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - budowa (...) parku elektrowni wiatrowych "Park Wróblew 0404"

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: RDOŚ wŁodzi | Data wprowadzenia: 2013-05-15 14:44:34 | Data modyfikacji: 2013-05-15 14:46:04.
 
Obwieszczenie zawiadamiające o wpłynięciu zażalenia spółki WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A. od postanowienia RDOŚ w Łodzi z dnia 25.04.2013r. dot. stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - budowa parku elektrowni wiatrowych "Park Wróblew 0404"

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: RDOŚ w Łodzi | Data wprowadzenia: 2013-05-15 14:49:26 | Data modyfikacji: 2013-05-15 14:50:00.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia - zmiana przeznaczenia istniejących zbiorników bezodpływowych gromadzących ścieki na zakładową oczyszczalnię ścieków SBR poprzez budowę instalacji do oczyszczania ścieków na terenie zakładu dystrybucji i rozbioru tusz drobiowych we Wróblewie

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-05-17 10:49:29 | Data modyfikacji: 2013-05-17 10:50:41.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - Przebudowa drogi gminnej Wróblew-Wągłczew długości 4,026 km na działkach nr 366/1 obręb Ocin, 197 i 285 obręb Próchna, 184/1 obręb Wągłczew gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-05-22 14:14:14 | Data modyfikacji: 2013-05-22 14:15:34.
 
Obwieszczenie SKO informujące o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze co do części odwołań i utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Wrólew z dnia 31 stycznia 2012r. Nr 6/11/2012 określającą środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia - budowa Elektrowni Wiatrowej Wróblew 1, zlokalizowanej w obrębie Inczew, Tubądzin, Dziebędów, Sędzice i Kobierzycko

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2013-06-14 09:10:21 | Data modyfikacji: 2013-06-14 09:12:36.
 
Obwieszczenie SKO informujące o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze co do części odwołań i utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Wrólew z dnia 31 stycznia 2012r. Nr 6/11/2012 określającą środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia - budowa Elektrowni Wiatrowej Wróblew 1, zlokalizowanej w obrębie Inczew, Tubądzin, Dziebędów, Sędzice i Kobierzycko

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2013-06-14 09:14:06 | Data modyfikacji: 2013-06-14 09:14:38.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia - budowa stacji obsługi samochodów osobowych i ciężarowych wraz z urządzeniami technicznymi na działce nr ewid. 247/2 obręb geod. 33 w m. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 11:37:00 | Data modyfikacji: 2013-06-28 11:38:07.
 
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia z dnia 01.07.2013r. nie nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Wróblew - Wągłczew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-07-02 11:35:26 | Data modyfikacji: 2013-07-02 11:37:40.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - decyzja nr 3/2013 - przebudowa drogi gminnej Wróblew-Wągłczew na działkach nr 366/1 obręb Ocin, 197 i 285 obręb Próchna, 184/1 obręb Wągłczew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:05:00 | Data modyfikacji: 2013-07-18 13:05:44.
 
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa zespołu 3 elektrowni wiatrowych (...) na terenach obrębu geodezyjnego Kobierzycko

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-10-11 15:07:55 | Data modyfikacji: 2013-10-11 15:08:39.
 
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania toczącego się w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 3 elektrowni wiatrowych (...) Kobierzycko, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-10-23 12:35:42 | Data modyfikacji: 2013-10-23 12:37:44.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia - remont piwnic i elewacji Dworu Walewskich w Tubądzinie, położonego w m. Tubądzin

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-10-29 11:24:13 | Data modyfikacji: 2013-10-29 11:24:56.
 
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną dla przedsięwzięcia - budowa zespołu 3 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą drogową, elektroenergetyczną i techniczną zlokalizowanego na terenach obrębu geodezyjnego Kobierzycko

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-11-21 09:50:03 | Data modyfikacji: 2013-11-21 09:50:26.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 4/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na terenie działki nr ew. 155 obręb geodezyjny Dziebędów

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2013-12-09 11:53:34 | Data modyfikacji: 2013-12-09 11:55:25.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 5/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na terenie działki nr ew. 60 obręb geodezyjny Słomków Mokry

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2013-12-09 11:59:18 | Data modyfikacji: 2013-12-09 12:01:22.
 
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy umorzenia i zawieszenia postępowania toczącego się w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 3 elektrowni wiatrowych (...) na terenach obrębu geodezyjnego Kobierzycko

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-12-19 14:40:04 | Data modyfikacji: 2013-12-19 14:42:17.
 
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 7/12/2013 dla przedsięwzięcia pod nazwą Elektrownia Wiatrowa "Wróblew 2" polegającego na budowie 3 elektrowni wiatrowych (..) na terenach obrębu geodezyjnego Kobierzycko

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-12-20 12:43:18 | Data modyfikacji: 2013-12-20 12:44:31.
Data wprowadzenia: 2013-12-20 12:43:18
Data modyfikacji: 2013-12-20 12:44:31
Autor: Elżbieta Pawłowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl