bip.wroblew.pl

 Gminy Wróblew (wroblew.pl)
Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

XXV Sesja

Uchwały z XXV Sesji z dnia 28 listopada 2012r.

Uchwała Nr XXV/126/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2012 rok

Uchwała Nr XXV/127/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew na lata 2012-2020

Uchwała Nr XXV/128/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013

Uchwała Nr XXV/129/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXV/130/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXV/131/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wróblew

Uchwała Nr XXV/132/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wróblew, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXV/133/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzi

Uchwała Nr XXV/134/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2012-12-05 15:20:10 | Data modyfikacji: 2012-12-14 13:03:30.
Data wprowadzenia: 2012-12-05 15:20:10
Data modyfikacji: 2012-12-14 13:03:30
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl