bip.wroblew.pl

 Gminy Wróblew (wroblew.pl)
Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

XXIII Sesja

Uchwały z XXIII Sesji z dnia 28 września 2012r.

Uchwała Nr XXIII/117/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2012 rok wraz z załącznikami

Uchwała Nr XXIII/118/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z załącznikami

Uchwała Nr XXIII/119/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 września 2012r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przeszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Wróblew

Uchwała Nr XXIII/120/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/123/09 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatk

Uchwała Nr XXIII/121/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie

Uchwała Nr XXIII/122/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie

Uchwała Nr XXIII/123/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie

Uchwała Nr XXIII/124/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 września 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnien

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2012-10-05 11:58:01 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:25:22.
Data wprowadzenia: 2012-10-05 11:58:01
Data modyfikacji: 2012-10-05 13:25:22
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl