bip.wroblew.pl

 Gminy Wróblew (wroblew.pl)
Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

XL Sesja

Uchwały z XL Sesji z dnia 12 listopada 2010r.

Uchwała nr XL/194/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/194/10

Uchwała nr XL/195/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Wróblew za wysokie wyniki we współzawodnictw

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/195/10

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Data wprowadzenia: 2010-12-14 14:23:08.
Data wprowadzenia: 2010-12-14 14:23:08
Opublikowane przez: Sylwia Małecka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl