bip.wroblew.pl

 Gminy Wróblew (wroblew.pl)
Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

II Sesja

Uchwały z II Sesji z dnia 3 grudnia 2010r.

Uchwała Nr II/3/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Wróblew oraz ustalenia zakresów ich działania

Uchwała Nr II/4/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Wróblew

Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wróblewie

Uchwała Nr II/6/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie reprezentowania Gminy Wróblew w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin

Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i określenia wysokości diet dla radnych i przewodniczących rad sołeckich

Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wróblew

Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Data wprowadzenia: 2010-12-08 08:24:16.
Data wprowadzenia: 2010-12-08 08:24:16
Opublikowane przez: Sylwia Małecka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl