bip.wroblew.pl

 Gminy Wróblew (wroblew.pl)
Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wróblew

STUDIUM

Uwarunkowania rozwoju

Polityka przestrzenna i kierunki rozwoju

Uwarunkowania - mapa

Uwarunkowania kulturowe - mapa

Kierunki rozwoju - mapa

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2010-09-21 08:42:23 | Data modyfikacji: 2011-03-09 10:09:37.
PROGNOZA

Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze

Prognoza - mapa

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2011-03-09 10:30:26 | Data modyfikacji: 2011-03-09 10:09:37.
Data wprowadzenia: 2011-03-09 10:30:26
Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl