bip.wroblew.pl

 Gminy Wróblew (wroblew.pl)
Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

XXXVI Sesja

Uchwały z XXXVI Sesji z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Uchwała nr XXXVI/181/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wróblew za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognoz

Uchwała nr XXXVI/182/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: "Remont chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1723E w miejscowości Tubądzin"

Uchwała nr XXXVI/183/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2010 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/183/10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/183/10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/183/10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/183/10

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/183/10

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/183/10

Uchwała nr XXXVI/184/10 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wróblew

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/184/10

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Data wprowadzenia: 2010-08-26 09:05:21.
Data wprowadzenia: 2010-08-26 09:05:21
Opublikowane przez: Sylwia Małecka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl