bip.wroblew.pl

 Gminy Wróblew (wroblew.pl)
Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

XXXIII Sesja

Uchwały z XXXIII Sesji z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Uchwała nr XXXIII/170/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/170/10

Uchwała nr XXXIII/171/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wróblew za 2009 rok

Uchwała nr XXXIII/172/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2010 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/172/10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/172/10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/172/10

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Data wprowadzenia: 2010-07-14 08:14:15.
Data wprowadzenia: 2010-07-14 08:14:15
Opublikowane przez: Sylwia Małecka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl