bip.wroblew.pl

 Gminy Wróblew (wroblew.pl)
Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

XXX Sesja

Uchwały z XXX Sesji z dnia 29 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XXX/153/09 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Wróblew zadań realizowanych w ramach programu "Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejski

Uchwała Nr XXX/154/09 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przejęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wróblew.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/154/09

Uchwała Nr XXX/155/09 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2009 r.

Uchwała Nr XXX/156/09 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Wróblew, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr XXX/157/09 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2010 r.

Załączniki do Uchwały Nr XXX/157/09

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Autor: sm | Data wprowadzenia: 2010-01-22 15:08:44.
Data wprowadzenia: 2010-01-22 15:08:44
Autor: sm
Opublikowane przez: Sylwia Małecka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl