bip.wroblew.pl

 Gminy Wróblew (wroblew.pl)
Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

XXVII Sesja

Uchwała Nr XXVII/145/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wróblew.

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/145/09

Uchwała Nr XXVII/144/09 w sprawie zmiany „ Regulaminu dostarczania wody z wodociągów i odprowadzania ścieków „

 

Opublikowane przez: Emilia Domagała | Data wprowadzenia: 2009-11-10 10:43:03 | Data modyfikacji: 2009-11-10 10:55:41.
Data wprowadzenia: 2009-11-10 10:43:03
Data modyfikacji: 2009-11-10 10:55:41
Opublikowane przez: Emilia Domagała
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl