bip.wroblew.pl

 Gminy Wróblew (wroblew.pl)
Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

XI Sesja

Uchwała Nr XI/53/07 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr XI/52/07 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XI/51/07 w sprawie: Ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008.

Uchwała Nr XI/50/07 w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała Nr XI/49/07 w sprawie: wyboru ławników na kadencję w latach 2008 – 2011.

Uchwała Nr XI/48/07 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wróblew.

Załącznik do Uchwały Nr XI/48/07

Uchwała Nr XI/47/07 w sprawie: uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Brąszewickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2009-11-12 11:50:29 | Data modyfikacji: 2009-11-16 10:24:16.
Data wprowadzenia: 2009-11-12 11:50:29
Data modyfikacji: 2009-11-16 10:24:16
Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl