bip.wroblew.pl

 Gminy Wróblew (wroblew.pl)
Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

IX Sesja

Uchwała Nr IX/41/07 w sprawie: udzielania pomocy rzeczowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą „Remont odcinka chodnika drogi powiatowej w Gminie Wróblew”.

Uchwała Nr IX/40/07 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Załącznik do Uchwały Nr IX/40/07

Uchwała Nr IX/39/07 w sprawie: powołania zespołu do wydania opinii o kandydatach na ławników.

Uchwała Nr IX/38/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej zasób gminy.

Uchwała Nr IX/37/07 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej zasób gminny.

Uchwała Nr IX/36/07 w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Załącznik do Uchwały Nr IX/36/07

Uchwała Nr IX/35/07 w sprawie: współdziałania z Miastem Sieradz przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego.

Uchwała Nr IX/34/07 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2009-11-12 08:42:41 | Data modyfikacji: 2009-11-12 09:01:30.
Data wprowadzenia: 2009-11-12 08:42:41
Data modyfikacji: 2009-11-12 09:01:30
Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl