bip.wroblew.pl

 Gminy Wróblew (wroblew.pl)
Dostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 

XIX Sesja

Uchwała Nr XIX/110/08 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności SPZOZ im. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Uchwała Nr XIX/109/08 w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych.

Uchwała Nr XIX/108/08 w sprawie uchwalenia planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wróblew na lata 2008-2015 r.

Uchwała Nr XIX/107/08 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru.

Uchwała Nr XIX/106/08 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.

Uchwała Nr XIX/105/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2008 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/105/08

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/105/08

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/105/08

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Data wprowadzenia: 2009-11-05 12:21:59 | Data modyfikacji: 2009-11-05 12:34:36.
Data wprowadzenia: 2009-11-05 12:21:59
Data modyfikacji: 2009-11-05 12:34:36
Opublikowane przez: Sylwia Małecka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl