Ogłoszenia
KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WRÓBLEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK
2018-11-14 15:21:44
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wróblew z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mo  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
2018-10-31 09:35:43
P R Z E T A R G Gmina Wróblew ogłasza III przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych na: sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 138, 139, 140, położonych w miejscowości Józefów  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, DZIERŻAWĘ
2018-10-25 12:56:46
  ...więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
2018-10-23 14:22:25
  ...więcej

OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W SIERADZU
2018-10-23 14:13:05
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO O PROWADZONYCH POSTĘPOWANIACH UWŁASZCZENIOWYCH
2018-10-01 13:04:11
  ...więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - II TERMIN 2018
2018-08-03 09:18:00
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2018 - II termin W  terminie od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. składa się wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopia  ...więcej

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WRÓBLEW
2018-06-20 15:32:51
  ...więcej

II PRZETARG USTNY OGRANICZONY DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z DZIAŁEK NR 138, 139, 140, POŁOŻONYCH W M. JÓZEFÓW, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW
2018-06-20 10:08:33
P R Z E T A R G Gmina Wróblew ogłasza II przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych na:sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 138, 139, 140, położonych w miejscowości Józefów,   ...więcej

OGŁOSZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO O ZAMIARZE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE NA PASY DRÓG PUBLICZNYCH
2018-06-11 10:07:54
  ...więcej

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W CHARŁUPI WIELKIEJ
2018-06-05 10:52:02
Wójt Gminy Wróblew ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Charłupi Wielkiej   Organ prowadzący szkołę: Gmina Wróblew z siedzibą pod adresem:  Wr&oacu  ...więcej

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRÓBLEWIE
2018-05-28 15:15:39
Wróblew, dnia 28.05.2018 r. Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz wymagania dodatkowe na stanowisko urzędnicze ds. DO SPRAW ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH   Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania  ...więcej

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WRÓBLEW - INSPEKTOR DS. OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
2018-05-22 19:16:59
Wróblew, dnia 21.05.2018 r.   Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz wymagania dodatkowe na stanowisko inspektora ds. oświaty, zdrowia i spraw społecznych w Referacie Spraw Obywatelskich i Oświaty Urzę  ...więcej

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
2018-05-15 14:56:40
  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA PRACOWNIKA NA STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRÓBLEWIE
2018-05-14 15:12:45
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewieogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze DO SPRAW ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wróblewie98-285 Wróblew I. Wymagania ni  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE NA ROK 2018
2018-05-14 14:58:51
Wójt Gminy Wróblew ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe na rok 2018.   § 1. 1. Wnioski o przyznan  ...więcej

OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WRÓBLEW - INSPEKTOR DS. OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
2018-04-25 14:44:16
Wójt Gminy Wróblew ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wróblew Inspektora ds. oświaty, zdrowia i spraw społecznych I. Nazwa i adres jednostki:Urząd Gminy Wróblew,  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Z DNIA 23 KWIETNIA 2018R. DOT. USTALENIA LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, RAD POWIATÓW ORAZ RAD GMIN W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
2018-04-25 14:15:10
  ...więcej

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z DZIAŁEK NR 138, 139, 140, POŁOŻONYCH W M. JÓZEFÓW, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW
2018-04-09 12:04:57
P R Z E T A R G Gmina Wróblew ogłasza I przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych na: sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 138, 139, 140, położonych w miejscowości Józefów,   ...więcej

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRÓBLEWIE, WRÓBLEW 55B, 98-285 WRÓBLEW
2018-04-06 15:25:29
Wójt Gminy Wróblewogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej we Wróblewie Organ prowadzący szkołę: Gmina Wróblew z siedzibą pod adresem: Wróblew 15, 98-285 Wróblew. Nazwa i adres szko  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 222
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl