Ogłoszenia
WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZNIESIENIA NAZWY MIEJSCOWOŚCI "ORACZEW MAŁY (OSADA)" W GMINIE WRÓBLEW
2020-02-03 09:38:47
Wróblew, dn. 03.02.2020r. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zniesienia nazwy miejscowości „Oraczew Mały (osada)” w gminie Wróblew 1. Termin przeprowadzenia konsultacjiZgodnie z Zarzą  ...więcej

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WRÓBLEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2020 ROK
2020-01-24 13:12:57
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wróblew z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mow  ...więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2020 ROKU
2020-01-21 11:24:51
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2020 W 2020 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach od 3 lutego do 2 marca i od 3 sierpnia do 31 sierpnia wraz z: 1) fakturami VAT (lub  ...więcej

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZNIESIENIA NAZWY MIEJSCOWOŚCI "ORACZEW MAŁY (OSADA)" W GMINIE WRÓBLEW
2020-01-16 12:00:28
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wróblew z dnia 10 stycznia 2020 r. o konsultacjach społecznych w sprawie zniesienia nazwy miejscowości „Oraczew Mały (osada)” w gminie Wróblew Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, w  ...więcej

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NA UDZIELENIE KLUBOM SPORTOWYM DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY WRÓBLEW W ROKU 2020 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY WRÓBLEW
2020-01-10 11:56:12
OGŁOSZENIE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468  z późn. zm.) oraz stosownie do uchwały nr XXV/134/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wa  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, DZIERŻAWĘ
2020-01-08 15:04:39
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WRÓBLEW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019-09-27 11:05:29
Wróblew, dnia 2.10.2019 r. OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WRÓBLEW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sierad  ...więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
2019-07-31 09:38:29
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku  2019 – II termin Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego za II pó  ...więcej

OBWIESZCZENIE WS. ZMIANY UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE TRASY NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110kV SIERADZ-JAWOR-BŁASZKI
2019-06-19 11:18:52
  ...więcej

RAPORT O STANIE GMINY WRÓBLEW ZA 2018 ROK
2019-05-31 14:56:45
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wróblew Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Wróblew zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Ra  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W KALISZU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
2019-05-20 15:36:50
  ...więcej

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. "WRÓBELKA ELEMELKA" WE WRÓBLEWIE
2019-04-18 10:48:40
Wójt Gminy Wróblew ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola im. „Wróbelka Elemelka” we Wróblewie, Wróblew 55, 98-285 WróblewOrgan prowadzący: Gmina Wróblew, Wr&oac  ...więcej

WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA ROWY
2019-03-27 14:27:15
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WRÓBLEW z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady sołeckiej Sołectwa Rowy Na podstawie §19 i §26 ust. 5 Statutu Sołectwa Rowy, stanowiącego załącznik Nr 15 d  ...więcej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
2019-03-26 15:06:08
Ogłoszenie Wójt Gminy Wróblew informuje, że w terminie od 09 kwietnia - 28 czerwca 2019 r. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków (decyduje kolejność składania  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W KALISZU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
2019-03-12 15:16:01
  ...więcej

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
2019-02-05 15:29:00
Wójt Gminy Wróblew podaje do publicznej wiadomości: Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, dla kt&oa  ...więcej

NABÓR WNIOSKÓW NA UDZIELENIE KLUBOM SPORTOWYM DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY WRÓBLEW W ROKU 2019 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY WRÓBLEW
2019-01-23 14:25:14
OGŁOSZENIE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) oraz stosownie do uchwały nr XXV/134/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia warunk&o  ...więcej

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY WRÓBLEW
2019-01-18 14:19:23
  OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wróblew Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz.450 z późn.   ...więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2019 ROKU
2019-01-15 22:29:53
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku  2019 W 2019 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach od 1 lutego do 28 lutego i od 1 sierpnia do 2 września wraz z: 1. fakturami   ...więcej

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE TRASY NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110kV SIERADZ-JAWOR-BŁASZKI
2019-01-11 12:17:53
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 245
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl