Ogłoszenia

Ogłoszenia

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

Urząd Gminy Wróblew uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można składać do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu do Urzędu) w następujący sposób:

1. bezpośrednio, w Sekretariacie Urzędu Gminy Wróblew, I piętro, pokój nr 15

UWAGA! Pomimo, że Urząd Gminy Wróblew w dniu 12 czerwca 2020r. będzie nieczynny, czynności związane ze zgłoszeniami kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będzie można dokonywać w tym dniu w Sekretariacie Urzędu w godz. 7.30-15.30.

2. przesłać pocztą lub kurierem na adres: Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew  

UWAGA! O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu gminy, a nie data jego nadania.

3.  w przypadku trudności w osobistym doręczeniu, w szczególności w przypadku gdy urząd gminy zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgłoszenie może zostać przesłane najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020r. do godz. 15.30, w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wybory2020@wroblew.pl

UWAGA! Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do Urzędu Gminy Wróblew tradycyjną pocztą lub za pośrednictwem skrzynki na listy przy Urzędzie, umieszczonej przy wejściu głównym do Urzędu (filar po lewej stronie).

Jednocześnie nadmienia się, że zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane:

  • samodzielnie przez wyborców, w trybie art. 182 § 8c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.,
  • przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, utworzonych w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., których zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., dokonane w trybie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979), zostało przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą.

Niemniej jednak wskazane jest, by komitet wyborczy nawiązał kontakt z kandydatami na członków okw i przekazał do Urzędu Gminy Wróblew informacje o ewentualnych rezygnacjach.

Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych reguluje Uchwała Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków komisji można uzyskać kontaktując się z pracownikami Urzędu Gminy Wróblew pod nr telefonu 43 828 66 00  w godz.  7.30 – 15.30.

Do pobrania:

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-09 21:14:29 | Data modyfikacji: 2020-06-10 06:50:41.
Data wprowadzenia: 2020-06-09 21:14:29
Data modyfikacji: 2020-06-10 06:50:41
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl