Ogłoszenia

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA OD DECYZJI
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO NR 77/20 Z DNIA 15.04.2020R.

GPB-II.747.2.2020.MM

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY  ŁÓDZKIEGO


Na podstawie art. 12 związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zwanej dalej ustawą oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej kpa, zawiadamiam o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 77/2020 z 15.04.2020 r. o zezwoleniu na wejście na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim w celu wykonania badań geotechnicznych /geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu Kalisz – Sieradz – Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego” w zakresie zadania inwestycyjnego pn.”Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 DN 500 relacji Sieradz – Kalisz”.

W związku z powyższym zawiadamia się, że odwołanie, stosownie do art. 133 kpa w związku z art. 29 ustawy, przekazane zostało do Ministra Rozwoju w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 3/5.

Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 11.05.2020 r. poprzez obwieszczenie zamieszczone w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, właściwych miejscowo urzędach gmin oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.


Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Marek Jacek Michalak
Dyrektor Wydziału
Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa

Do pobrania:

 

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 77/20 z dnia 15.04.2020r. - pdf

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-05-11 09:52:36 | Data modyfikacji: 2020-05-11 09:55:00.
Data wprowadzenia: 2020-05-11 09:52:36
Data modyfikacji: 2020-05-11 09:55:00
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl