Ogłoszenia

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ
NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ
GMINY WRÓBLEW

Ogłoszenie o przetargu
na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Wróblew

Gmina Wróblew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolnej położonej w miejscowości Kościerzyn, obręb geodezyjny Kościerzyn Rozparcelowany Majątek, oznaczonej nr ewidencyjnym 25/4 o pow. 3,7001 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta KW SR1S/00043743/7.     

Dzierżawa  na okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolnicze.

Cena wywoławcza czynszu rocznego wynosi  9.500,00 zł  a wadium 950,00zł.

Wadium w wyżej określonej wysokości, należy wpłacić na konto BS Sieradz O/Wróblew

78 9267 0006 0040 1461 2000 0010, najpóźniej w dniu 28.04.2020r.

Wpłacone wadium przepada w sytuacji gdy osoba która wygrała przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawnej. Wadium wpłacone  przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, wadium uczestników którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne opłaty związane z użytkowaniem przedmiotowej nieruchomości.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Kościerzyn w skład nieruchomości wchodzą grunty rolne w klasach: RIIIa – 3,2753 ha, RIIIb – 0,4248ha działka uprzednio użytkowana była rolniczo.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.05.2020r. o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew, Wróblew 15.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać  pod numerem telefonu (43)8286608 lub w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Wróblew, Wróblew 15.

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

Do pobrania:

 
Ogłoszenie o przetargu - 01.04.2020r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Agnieszka Czarnek | Data wprowadzenia: 2020-04-01 12:41:21 | Data modyfikacji: 2020-04-01 12:43:23.
Data wprowadzenia: 2020-04-01 12:41:21
Data modyfikacji: 2020-04-01 12:43:23
Autor: Agnieszka Czarnek
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl