Ogłoszenia

Ogłoszenia

I PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH - DZIAŁKI NR 67/1
i 67/2 w m. DRZĄZNA

P R Z E T A R G
Gmina Wróblew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na:

sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działka nr 67/1 oraz działka 67/2, położonych w miejscowości  Drzązna, stanowiących własność Gminy Wróblew.

Oznaczenie nieruchomości:

  • Działka nr 67/1 o pow. 0,2255ha, niezabudowana,  położona w miejscowości Drzązna, obręb geodezyjny 4 Drzązna, gmina Wróblew,  KW SR1S/00037438/1;
    Cena wywoławcza 65 000,00zł wadium w wysokości 6 500,00zł
  • Działka nr 67/2 o pow. 0,2670ha, niezabudowana,  położona w miejscowości Drzązna, obręb geodezyjny 4 Drzązna, gmina Wróblew,  KW SR1S/00037438/1;
    Cena wywoławcza 85 000,00zł wadium w wysokości 8 500,00zł

Opis nieruchomości:
Stan prawny obu nieruchomości uregulowany. Właścicielem działek jest Gmina Wróblew.

  • Działka nr 67/1 o pow. 0,2255ha – obręb 4 Drzązna (grunty orne RV), posiada dostęp do drogi publicznej o jezdni nieutwardzonej, możliwość podłączenia do sieci energetycznej, dla działki istnieje możliwość zabudowy.
  • Działka 67/2 o pow. 0,2670ha – obręb 4 Drzązna (tereny mieszkaniowe – B 0,1890ha oraz grunty orne RV – 0,0780ha), posiada dostęp do drogi publicznej (powiatowej) o jezdni asfaltowej, przyłącze energetyczne i wodociągowe na działce, dla nieruchomości istnieje możliwość zabudowy.

Dla obu działek urządzona jest księga wieczysta SR1S/00037438/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sieradzu.  

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wróblew przedmiotowe działki określone są jako teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (M, U).

Nieruchomości  będące przedmiotem sprzedaży, wolne są od obciążeń.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z przedmiotem sprzedaży

Przetarg odbędzie się w dniu 16.03.2020r.  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew, Wróblew 15.

  • godz. 11.00 – działka 67/1
  • godz. 11.30 – działka 67/2

Wadium w wyżej określonej wysokości, należy wpłacić na konto BS Wróblew O/Sieradz
78 9267 0006 0040 1461 2000 0010 lub w kasie Urzędu Gminy Wróblew,
najpóźniej w dniu 11.03.2020r.

Wadium osoby która wygrywa przetarg, zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium pozostałych uczestników przetargu, zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu przetargu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu wynikiem negatywnym.
Wpłacone wadium przepada w sytuacji gdy osoba która wygrała przetarg nie przystąpi do podpisania Aktu Notarialnego.

Wylicytowana należność musi być uiszczona w całości przed zawarciem aktu notarialnego, opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (43) 8286608 lub w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Wróblew, Wróblew 15.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Wójt Gminy
(-) Tomasz Woźniak

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Agnieszka Czarnek | Data wprowadzenia: 2020-02-12 11:39:15 | Data modyfikacji: 2020-02-12 11:39:25.
Data wprowadzenia: 2020-02-12 11:39:15
Data modyfikacji: 2020-02-12 11:39:25
Autor: Agnieszka Czarnek
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl