Ogłoszenia

Ogłoszenia

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE
ZNIESIENIA NAZWY MIEJSCOWOŚCI "ORACZEW MAŁY
(OSADA)" W GMINIE WRÓBLEW

Wróblew, dn. 03.02.2020r.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
w sprawie zniesienia nazwy miejscowości „Oraczew Mały (osada)” w gminie Wróblew

1. Termin przeprowadzenia konsultacji
Zgodnie z Zarządzeniem Nr ROO.0050.3.2020 Wójta Gminy Wróblew z dnia 10 stycznia 2020r. w okresie od 16 stycznia 2020r. do 31 stycznia 2020r. przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie zniesienia nazwy miejscowości „Oraczew Mały (osada)” w gminie Wróblew.

2. Forma przeprowadzonych konsultacji:
Zasięg konsultacji obejmował teren Oraczewa Małego. Celem konsultacji było zebranie opinii, uwag i wniosków mieszkańców Oraczewa w sprawie zniesienia nazwy miejscowości „Oraczew Mały (osada)” w gminie Wróblew.
Konsultacje przeprowadzono w formie ankiety (formularza do składania opinii, uwag i wniosków).
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z ankietą zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wróblew, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wróblew oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Formularz ankiety można było również pobrać w Sekretariacie Urzędu.
Zainteresowani otrzymali możliwość przekazania swoich opinii, uwag i wniosków pocztą tradycyjną, mailową bądź osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Wróblew.

3. Wyniki konsultacji
W terminie wyznaczonym do przeprowadzenia konsultacji do Urzędu Gminy Wróblew nie wpłynęła żadna ankieta, zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej.

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-02-03 09:38:47.
Data wprowadzenia: 2020-02-03 09:38:47
Autor: Magdalena Karczmarek
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl