Ogłoszenia

Ogłoszenia

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2020 ROKU

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2020


W 2020 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach od 3 lutego do 2 marca i od 3 sierpnia do 31 sierpnia wraz z:
1) fakturami VAT (lub ich kopiami)  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego;
jeżeli producent rolny posiada duże jednostki przeliczeniowe bydła, dodatkowo:
2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w jego posiadaniu w roku poprzedzającym rok, w którym składa wniosek.

W terminie od 3 lutego 2020r. do 2 marca 2020r.  honorowane będą faktury za okres od 1 sierpnia 2019r. do 31 stycznia 2020r.

W terminie od 3 sierpnia  2020r. do 31 sierpnia 2020r.  honorowane będą faktury za okres od 1 lutego 2020r. do 31 lipca 2020r.

Limit zwrotu podatku w 2020r. wynosić będzie:
100 x  ilość ha użytków rolnych
oraz
30  x  średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W 2020r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1 zł na 1 litr oleju.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi:

  • od dnia 1 -  30 kwietnia 2020r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • od dnia 1 - 30 października 2020r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, bądź w kasie.

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

Do pobrania:

 

Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Załącznik do wniosku

Druk zestawienia złożonych faktur

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Nina Resterniak | Data wprowadzenia: 2020-01-21 11:24:51 | Data modyfikacji: 2020-01-21 11:27:19.
Data wprowadzenia: 2020-01-21 11:24:51
Data modyfikacji: 2020-01-21 11:27:19
Autor: Nina Resterniak
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl