Ogłoszenia

Ogłoszenia

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku  2019 – II termin


Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego za II półrocze 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Faktury VAT powinny zawierać jedno z oznaczeń kodowych:

  • CN 2710 19 43 - 2710 19 48,
  • CN 2710 20 11 - 2710 20 19,
  • CN 3826 00

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  • oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Termin wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla wniosków złożonych w drugim terminie  nastąpi od 1 do 31 października 2019 r.


Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

 


Do pobrania

Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Załącznik do wniosku

Druk zestawienia złożonych faktur

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Nina Resterniak | Data wprowadzenia: 2019-07-31 09:38:29.
Data wprowadzenia: 2019-07-31 09:38:29
Autor: Nina Resterniak
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl