Ogłoszenia

Ogłoszenia

WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA ROWY

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WRÓBLEW
z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady sołeckiej Sołectwa Rowy

Na podstawie §19 i §26 ust. 5 Statutu Sołectwa Rowy, stanowiącego załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLVI/253/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Wróblew (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r.  poz. 3186 z późn. zm.) oraz w związku z moim Zarządzeniem Nr ROO.0050.12.2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz członków Rady sołeckiej Sołectwa Rowy,

z w o ł u j ę
na dzień 5 kwietnia 2019r. na godzinę 16:30  
 w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowach

ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ROWY
W CELU WYBORU SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

UWAGA!
W przypadku braku quorum, ustalam II termin zebrania na ten sam dzień i na godzinę, która przypadnie po upływie 15 minut od wyznaczonego czasu do przeprowadzenia zebrania w I terminie.

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Sołtysa i członków Rady sołeckiej.
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłoszenie kandydatów na Sołtysa,
c) przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników wyboru Sołtysa,
d) ogłoszenie wyników wyboru Sołtysa,
e) zgłoszenie kandydatów na członków Rady sołeckiej,
f) przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników wyboru członków Rady sołeckiej,
g) ogłoszenie wyników wyboru członków Rady sołeckiej.
3. Wybór delegata do Gminnej Spółki Wodnej.
4. Zakończenie zebrania.

Wójt Gminy
   (-) Tomasz Woźniak

Do pobrania:

 

 
Zarządzenie Nr ROO.0050.12.2019 Wójta Gminy Wróblew z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz członków Rady sołeckiej Sołectwa Rowy

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-03-27 14:27:15.
Data wprowadzenia: 2019-03-27 14:27:15
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl