Ogłoszenia

Ogłoszenia

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W KALISZU O
WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu z dnia 8 marca 2019r. o wszczęciu na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu | Data wprowadzenia: 2019-03-12 15:16:01.
Data wprowadzenia: 2019-03-12 15:16:01
Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl