Ogłoszenia

Ogłoszenia

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2019 ROKU

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku  2019

W 2019 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach od 1 lutego do 28 lutego i od 1 sierpnia do 2 września wraz z:

1. fakturami VAT (lub ich kopiami)  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego;

jeżeli producent rolny posiada duże jednostki przeliczeniowe bydła, dodatkowo:

2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w jego posiadaniu w roku poprzedzającym rok, w którym składa wniosek.

W terminie od 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r.  honorowane będą faktury za okres od 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r.
W terminie od 1 sierpnia  2019r. do 2 września 2019r.  honorowane będą faktury za okres od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019r.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosić będzie:
100  x  ilość ha użytków rolnych
oraz
30  x  średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W 2019r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1 zł na 1 litr oleju.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi:

od dnia 1- 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
od dnia 1-31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, bądź w kasie.

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Woźniak

Do pobrania:

Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Załącznik do wniosku

Druk zestawienia złożonych faktur

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-15 22:29:53.
Data wprowadzenia: 2019-01-15 22:29:53
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl