Ogłoszenia

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W ZAKRESIE TRASY NAPOWIETRZNEJ LINII
ELEKTROENERGETYCZNEJ 110kV SIERADZ-JAWOR-BŁASZKI
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Sieradz-Jawor-Błaszki dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Dziebędów, Inczew, Sędzice, Kobierzycko, Kościerzyn Rozp. Maj, Kościerzyn i Ocin, gmina Wróblew oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:17:53.
Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:17:53
Autor: Elżbieta Pawłowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl